سرویس

خدمات پیش فروش:آزمایش تمیزکاری رایگان ، خدمات سفارشی سازی برنامه تمیز کردن.
خدمات در هنگام خرید: ردیابی تولید کالا ، فیلم بازرسی از کارخانه ، گزارش آزمایش مکانیکی.
خدمات پس از فروش: پشتیبانی تکنسین آنلاین ، ارائه تعویض قطعات یدکی ، پشتیبانی فنی فیلم.
  • QR