مزایای ژنراتور اولتراسونیک

2021-11-01

اینژنراتور اولتراسونیکمی تواند فرکانس کار و قدرت سیستم اولتراسونیک با قدرت بالا را نظارت کند.
این می تواند پارامترهای مختلف را در زمان واقعی با توجه به نیازهای مختلف کاربران، مانند قدرت، دامنه، زمان اجرا و غیره تنظیم کند.

تنظیم دقیق فرکانس(ژنراتور اولتراسونیک): فرکانس را تنظیم کنید تا مبدل اولتراسونیک همیشه در بهترین حالت، با حداکثر بازده و محدوده تنظیم 2٪ کار کند.
دنبال کردن فرکانس خودکار(ژنراتور اولتراسونیک): هنگامی که تجهیزات تنظیمات اولیه را کامل کردند، می توانند بدون تنظیم ژنراتور به طور مداوم کار کنند.
کنترل دامنه(ژنراتور اولتراسونیک): هنگامی که بار در طول فرآیند کار مبدل تغییر می کند، می تواند به طور خودکار ویژگی های رانندگی را برای اطمینان از دامنه پایدار سر ابزار تنظیم کند.
حفاظت از سیستم(ژنراتور اولتراسونیک): هنگامی که سیستم در یک محیط عملیاتی نامناسب کار می کند، ژنراتور از کار می افتد و برای محافظت از تجهیزات در برابر آسیب، هشدار را نمایش می دهد.
تنظیم دامنه (ژنراتور اولتراسونیک): دامنه می تواند به طور لحظه ای در حین کار افزایش یا کاهش یابد. محدوده تنظیم دامنه: 0٪ تا 100٪.

جستجوی فرکانس خودکار: می تواند به طور خودکار فرکانس کاری سر ابزار را اندازه گیری کرده و آن را ذخیره کند.
  • Email
  • Whatsapp
  • Skype
  • QR
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy