اصل ژنراتور اولتراسونیک

2021-06-23

اصل ازژنراتور اولتراسونیک

ژنراتور اولتراسونیکبخش مهمی از سیستم اولتراسوند پرقدرت است. عملکرد ژنراتور اولتراسونیک تبدیل برق اصلی به سیگنال جریان متناوب فرکانس بالا است که با مبدل اولتراسونیک مطابقت دارد تا مبدل اولتراسونیک را به کار ببرد. ژنراتور اولتراسونیک می تواند سیگنالی با فرکانس خاص تولید کند. این سیگنال می تواند یک سیگنال پالس AC سینوسی باشد. این فرکانس خاص از فرکانس کاری مبدل پیروی می کند، به طوری که مبدل همیشه در فرکانس رزونانس کار می کند.

Ultrasonic Generator

مزایای استفاده ازژنراتورهای اولتراسونیک

1. ژنراتور اولتراسونیک می تواند فرکانس کار، دامنه و قدرت سیستم اولتراسونیک با قدرت بالا را نظارت کند.

2. قادر به تنظیم پارامترهای مختلف در زمان واقعی با توجه به نیازهای مختلف کاربران: مانند دامنه، قدرت، زمان اجرا، و غیره.

3. تنظیم دقیق فرکانس: فرکانس ژنراتور را تنظیم کنید تا به فرکانس مبدل نزدیکتر باشد.

4. ویژگی های درایو: ویژگی های راه اندازی سر ابزار اولتراسونیک مختلف را برآورده می کند و از ترک خوردن سر ابزار جلوگیری می کند.

5. فرکانس خودکار زیر: هنگامی که ژنراتور فرکانس مبدل را پیدا کرد، می تواند بدون تنظیم فرکانس ژنراتور به طور مداوم کار کند.

6. کنترل دامنه: هنگامی که بار در طول فرآیند کار مبدل تغییر می کند، می تواند به سرعت و به طور خودکار درایو را تنظیم کند تا اطمینان حاصل شود که مبدل می تواند موثرترین توان فرکانس را دریافت کند و دامنه سر ابزار را حفظ کند.

7. جبران ولتاژ: هنگامی که ولتاژ خارجی ورودی تغییر می کند، ژنراتور می تواند به سرعت به درایو تنظیم پاسخ دهد تا اطمینان حاصل شود که مبدل می تواند موثرترین انرژی الکتریکی فرکانس را دریافت کند و دامنه سر ابزار و خروجی پایدار قدرت را حفظ کند.

8. حفاظت از سیستم: هنگامی که سیستم در یک محیط عملیاتی نامناسب کار می کند، ژنراتور کار را متوقف می کند و برای محافظت از تجهیزات در برابر آسیب هشدار می دهد.

  • Email
  • Whatsapp
  • Skype
  • QR
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy