ویژگی های ساختاری مبدل اولتراسونیک

2021-06-23

اصل ازمبدل اولتراسونیک

انتقال و دریافت امواج اولتراسونیک نیازمند یک دستگاه تبدیل انرژی بین الکتروآکوستیک است که یک مبدل است. مبدل اولتراسونیک به طور کلی به یک مبدل الکتروآکوستیک گفته می شود که دستگاه یا وسیله ای است که می تواند انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل کند. هنگامی که مبدل در حالت انتشار است، انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل می کند. مبدل های اولتراسونیک معمولا دارای یک عنصر ذخیره انرژی الکتریکی و یک سیستم لرزش مکانیکی هستند.

مبدل اولتراسونیک یک نوسان ساز الکترونیکی فرکانس اولتراسونیک است. هنگامی که ولتاژ فرکانس اولتراسونیک تولید شده توسط نوسانگر به کریستال پیزوالکتریک مبدل اولتراسونیک اعمال می شود، جزء کریستالی پیزوالکتریک تحت اثر میدان الکتریکی حرکت طولی ایجاد می کند. هنگامی که یک سیگنال پالس به دو الکترود مبدل اولتراسونیک اعمال می شود، ویفر پیزوالکتریک می لرزد و محیط اطراف را به ارتعاش فشار می دهد و در نتیجه امواج اولتراسونیک تولید می کند.

Ultrasonic Transducer

هنگامی که مشکلی در مبدل اولتراسونیک وجود دارد اندازه گیری می کند

1. هنگامی که مبدل اولتراسونیک مرطوب است، می توانید دوشاخه متصل به مبدل را با یک مگاهم متر بررسی کنید و مقدار مقاومت عایق را برای قضاوت در مورد وضعیت اصلی بررسی کنید.

2. مبدل اولتراسونیک مشتعل می شود و مواد سرامیکی شکسته می شود. با چشم غیر مسلح و مگاهم متر قابل بررسی است. به طور کلی، به عنوان یک اقدام اضطراری، تک تک ویبره های آسیب دیده را می توان بدون تأثیر بر استفاده عادی از سایر ویبراتورها جدا کرد.

3. سطح ارتعاشی فولاد ضد زنگ سوراخ شده است. به طور کلی، سوراخ شدن سطح ارتعاشی ممکن است پس از 10 سال استفاده کامل از مبدل اولتراسونیک رخ دهد.

  • Email
  • Whatsapp
  • Skype
  • QR
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy