مزایای ژنراتور اولتراسونیک

2021-06-23

1ژنراتور اولتراسونیکمی تواند فرکانس کار و قدرت سیستم اولتراسونیک با قدرت بالا را نظارت کند.

2. ژنراتور اولتراسونیک می تواند پارامترهای مختلف را در زمان واقعی با توجه به نیازهای مختلف کاربران تنظیم کند: مانند قدرت، دامنه، زمان اجرا و غیره.

3. ژنراتور اولتراسونیک فرکانس را تنظیم می کند تا مبدل اولتراسونیک همیشه در بهترین حالت کار کند و راندمان به حداکثر برسد.

4. هنگامی که تجهیزات ژنراتور اولتراسونیک تنظیمات اولیه را تکمیل کرد، می توان بدون تنظیم ژنراتور به طور مداوم کار کرد.

5. هنگامی که بار در طول فرآیند کار مبدل ژنراتور اولتراسونیک تغییر می کند، می تواند به طور خودکار ویژگی های رانندگی را برای اطمینان از دامنه پایدار سر ابزار تنظیم کند.

6. هنگامی که سیستم ژنراتور اولتراسونیک در یک محیط عملیاتی نامناسب کار می کند، ژنراتور از کار می افتد و برای محافظت از تجهیزات در برابر آسیب هشدار می دهد.

7. ژنراتور اولتراسونیک می تواند به طور خودکار فرکانس کاری سر ابزار را تعیین کرده و آن را ذخیره کند.

Ultrasonic Generator

  • Email
  • Whatsapp
  • Skype
  • QR
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy